Prima d’Or Villa

Prima d’Or Villa ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 132 ຕາແມັດ ມີສີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ຫຼູຫຼາທັງໝົດປະກອບມີ ສາມ ຫ້ອງນອນພ້ອມສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທົ່ວໄປເຊັ່ນ: ສະລອຍນໍ້າຂະໜາດໃຫ່ຍທີ່ຕິດກັບແຄມແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ທິວທັດທີ່ສວຍງາມ, ຫ້ອງນອນ ແລະ ຫ້ອງນໍ້າສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ເປັນຫ້ອງໜັງສື ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.

 ຊັ້ນ ໜຶ່ງ ປະກອບດ້ວຍ:

- ຫ້ອງນັ່ງຫຼິ້ນ.
- ຫ້ອງກິນເຂົ້າ.
-ຫ້ອງຄົວແບບປະຍຸກ.
- ຫ້ອງນໍ້າແຂກ.
- ຫ້ອງເກັບມ້ຽນອາຫານ.
- ຫ້ອງເກັບມ້ຽນເຄື່ອງໃຊ້.

ຊັ້ນ ສອງປະກອບດ້ວຍ:

- ສາມຫ້ອງນອນ
- ສາມຫ້ອງນ້ຳ
- ມີຕູ້ເສື້ອຜ້າ

ແຜນການກະກຽມພື້ນ

ຮູບພາບ